SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
2. Majstrovstvá sveta UWK

V termíne 30.11. až 3.12. 2017 sa v talianskom Motencatini Terme uskutočnili 2. Majstrovstvá sveta UWK (United World Karate), zjednotenej svetovej organizácie karate.

Slovenská federácia karate a bojových umení vyslala na tento top turnaj sveta svoju výpravu. Tú tvorilo 25 pretekárov, vedúca výpravy Mgr. Valentíková, 5 coachovia  (Dado, Valentík J., Klementisová Ľ., Bleho, Valentíková N. ) a lekárka výpravy MUDr. Toboláková.

Rozhodcovský zbor Federácie zastupoval Ján Šály, viceprezident SFKaBU, ktorý sa tejto zverenej funkcie zhostil viac než svedomito. 

Súčasťou výpravy boli aj traja pretekári z disciplíny disabilities : Ostrolucký J., Ostrolucký R. Doka Ľ. a ich coach Doka Ľ. st., ktorí taktiež podali skvelé výkony a dôstojne reprezentovali Federáciu.

Štatistika II. MS UWK, Montecatini Terme 30. 11. – 02.12.2017 :
Počet krajín:  45
Počet štartov/pretekárov: 2 510 / 1 500
Počet družstiev: 230 
Majstrovstvá tvorili : General karate, Traditional karate, Contact karate
Počet medailí SFKaBU :  27
Počet zlatých medailí : 6
Počet strieborných medailí : 9
Počet bronzových medailí : 12
Počet medailí disabilities : 3Majstrami sveta sa stali:


Martina Valentíková: kata ženy 21-35 Goju ryu
Nikola Miksaiová: kumite dorastenky 15 -17 rokov OPEN
Filip Bleho: kata dorastenci 15 – 17 Goju ryu
Bianka Havranová: kata mini kadetky 13-14 Rengokai
Michal Kabát: kata mini kadeti 13 – 14 Rengokai
družstvo dorasteniek 15 – 17 rokov kumite team: Adamcová, Miksaiová, Žemberyová


2. miesto obsadili:
Družstvo dorastencov 15-17 kata: Bleho, Musil, Tobolák
Družstvo dorasteniek 15 -17 kata: Foltánová, Havranová, Holečková
Lukáš Kučerák: kumite muži  21 – 35 rokov, 65 – 75 kg
Tamara Szomolányiová: kata ženy Rengokai 21 – 35 rokov
Róbert Roth: kumite juniori 18 – 20 rokov, OPEN
Alexandra Haňdiaková: kata juniorky  18 – 20 Rengokai
Adam Musil: kata dorastenci 15 – 17 Rengokai
Kateřina Foltánová: kata dorastenky 15 – 17 Rengokai
Chiara Holečeková: kata mini kadetky 13 – 14 Rengokai

3.miesto obsadili:
Družstvo juniorov 18 - 20 kumite team: Kosec, Meliš, Roth
Družstvo juniorov 18 – 20 kumite team ROTÁCIE: Kosec, Meliš, Roth
Družstvo dorasteniek 15 – 17 rokov kumite team ROTÁCIE: Adamcová, Miksaiová, Žemberyová
Tomáš Valentík: kumite muži 21 – 35 rokov 75 – 85 kg
Peter Zelinka: kumite muži 21 – 35 rokov 75 – 85 kg
Ľudovít Kocsis: kata muži 21 – 35 Goju ryu
Juraj Kosec: kumite juniori 18 – 21 rokov do 65 kg 
Róbert Roth: kumite juniori 18-21 rokov 65 – 75 kg
Lukáš Tobolák: kata dorastenci 15 – 17 Goju ryu
Kateřina Foltánová: kata dorastenky 15 – 17 OPEN
Nina Szomolányiová: kata dorastenky 15 – 17 Rengokai
Tamara Vidová: kata minikadetky 13 – 14 rokov Rengokai

 V kategórii Disabilitis získali pretekári 3 zlaté medaile :
Richard Ostrolúcky: kata adapted s poruchami učenia +15 rokov mužov
Ľubomír Doka ml. : kata adapted zdravotne znevýhodnených + 15 rokov mužov
Jozef Ostrolúcky: kata adapted zrakovo postihnutých +15 rokov

Celkovo sa SFKaBU umiestnila na skvelom 4. mieste s celkovo 30 cennými kovmi.

Celej výprave patrí jedno veľké ĎAKUJEME!!! Ďakujeme za reprezentovanie SR a Federácie, ďakujeme za slušnosť, priateľskosť a profesionalitu u všetkých členov, či už súťažiacich alebo sprievodu. Jedno veľké ďakujem patrí i "mame" výpravy, Mgr. Valentíkovej, ktorá sa snažila uspokojiť všetky požiadavky výpravy, aby mali všetci to, čo potrebujú k podaniu tých najlepších výkonov.

Opäť raz sa naša Federácia nestratila a dokázala svoju silu!

Ešte raz, veľká vďaka coachom výpravy, Dr. Tobolákovej a všetkým pretekárom SFKaBU!!!


výsledky: -jd-
text: -jd-, -db-
foto: členovia výpravy


Fotogaléria k článku

SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
created by   SERVIS
PODNIKATEĽA