SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
Seminár skúšobných komisárov SFKaBU

V termíne 27. a 28.1.2018 sa v Radave uskutočnil tradičný seminár pre skúšobných komisárov SFKaBU.

Počas nabitého programu sa všetci účastníci oboznámili s technikami na stupne KYU, prešli si jednotlivé kata a bunkai.

Ako lektori počas seminára pôsobili:
sensei Ľudovít DIVINEC, 8. Dan okinawské karate, predseda Kolégia Danov, hlavný skúšobný komisár SFKaBU;
sensei Ján DADO, 8. Dan okinawské karate, člen Kolégia Danov, hlavný reprezentačný tréner SFKaBU;
sensei Ľubomíra Klementisová, 7. Dan okinawské karate, členka Kolégia Danov, reprezentačná trénerka SFKaBU pre kata;
sensei Henrich Kreuzer, 6. Dan okinawské karate, člen Kolégia Danov;
sensei Tomáš Kayser, 5. Dan okinawské karate, člen Kolégia Danov.

Všetci lektori opätovne odovzdali všetky svoje znalosti a vedomosti Shodokan Goju ryu a počas celého seminára sa trpezlivo venovali všetkým účastníkom, nakoľko to bol i otvorený seminár pre nadšencov Shodokan Goju ryu z celého Slovenska.

V nedeľu naobed sa uskutočnili i skúšky na DAN SFKaBU pod vedením Kolégia Danov Slovenskej federácie karate a bojových umení.

Ďakujeme lektorom, skúšobným komisárom ako i všetkým účastníkom, že opäť jeden víkend strávili v dojo.


-db-


Fotogaléria k článku

SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
created by   SERVIS
PODNIKATEĽA