SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
Najúšpešnejší športovec - Šaľa 2018

V pondelok 25.3. bolo vyhodnotenie najúspešnejších športovcov okresu a mesta Šaľa za rok 2018.
Ľudovít Kocsis (niekoľkonásobný majster sveta, Európy a SR v kata a kobudo) bol ocenený v kategórii osobitné ocenenia - za jeho vlastné úspechy, ale aj úspechy Filipa Bleha (ako jeho tréner).
Filip Bleho (reprezentant SR) bol ocenený ako najlepší v kategórii mládež - jednotlivci.

text: bb
foto: klub

V mene SFKaBU gratulujeme obom oceneným pretekárom a prajeme im podobné úspechy v roku 2019!!!
vedenie SFKaBU


Fotogaléria k článku

SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
created by   SERVIS
PODNIKATEĽA