SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
Seminár trénerov

V dňoch 6.-8. mája 2016 sa v Radave uskutočnil Seminár trénerov SFKaBU. Cieľom seminára bolo odovzdať metodiku tréningov pre deti a mládež s dôrazom na ich rast a učenie sa okinawského goju ryu.  Seminár zorganizovala Trénersko-metodická komisia SFKaBU pod vedením PhDr. Jána Dada, 8. Dan okinawské karate. Inštruktormi seminára boli 
Ing. Ladislav Klementis, 8. Dan karate
PhDr. Ján Dado, 8. Dan karate
Ing. Ľubomíra Klementisová, 7. Dan karate
Henrich Kreuzer, 6. Dan karate.

Tréningy boli zamerané na základnú techniku (Hojo undo ichi a ni), partner tréning,  jo-chu-ge techniky, Sanchin a Tensho, Tsuki waza, princípy tandemu, kata Seiunchin, Shisochin, Seipai, Seizan.
Vo večerných hodinách sensei Klementis viedol  tréningy kobuda. Časť seminára bola venovaná najnovším informáciám z MŠVVŠ SR ohľadne ďalšieho vzdelávania trénerov.  
Veríme, že sa spoločne ešte na obdobných seminároch stretneme.

									Mgr. Daniel Baran
									prezident SFKaBU


Fotogaléria k článku

SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
created by   SERVIS
PODNIKATEĽA