SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
Reprezentačné sústredenie - MS WUKF v Dubline

Dňa 10.-11.6.2016 (piatok-sobota) sa konalo posledné sústredenie reprezentácie SFKaBU pred Majstrovstvami sveta WUKF Dublin.
Sústredenie bolo zamerané na doladenie formy reprezentantov SFKaBU v kata a kumite.
Rozhodcovia a kaučovia absolvovali dve školenia, ktoré zakončili absolvovaním testov. Školenie viedol Ing. Pavel Trnka.
V sobotu poobede mali praktické cvičenie v telocvični s reprezentáciou, kde rozhodovali kata a kumite. Rozhodovanie kumite bolo zamerané na disciplínu rotácie sanbon shobu družstiev. Vytvorilo sa zápasisko na podmienky rotácie a prebiehali 6- minútové rotačné zápasy, kde si ako rozhodcovia, tak aj kaučovia nacvičili prakticky pravidlá tohto systému.
Reprezentanti absolvovali tri tréningy, ktoré viedli reprezentační tréneri PhDr. Ján Dado, Ing. Ľubomíra Klementisová, Ján Valentík a Mgr. Nina Pankuličová. 
Reprezentanti boli rozdelení do dvoch skupín a to na kata a kumite.
Tréningy boli zamerané na doladenie formy reprezentantov s dôrazom na prejav a nasadenie v jednotlivcoch a v družstvách ako v kata tak aj v kumite.
Na poobednom tréningu v sobotu prebiehali rozhodované súťaže všetkých kategórií družstiev kata v dvoch kolách a jednotlivcov, ktorí nie sú zaradení v družstvách. To isté sa konalo aj v kumite, kde prebiehali rozhodované kategórie družstiev rotácie sanbon shobu. Reprezentanti sa postupne točili vo svojich kategóriách, kde boli aj družstvá žien.
Okrem tréningov absolvovali reprezentanti v piatok večer spoločenské stretnutie s reprezentačnými trénermi, kaučami a rozhodcami, kde im boli vysvetlené organizačné pokyny ohľadom cesty a programu Majstrovstiev sveta WUKF v Dubline.
V sobotu ráno absolvovali prednášku o antidopingu, ktorú viedol Mgr. Daniel Baran a prednášal ju MUDr. Galan z antidopingovej agentúry.
Fotogaléria k článku

SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
created by   SERVIS
PODNIKATEĽA