SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
Sústredenie reprezentácie SFKaBU pred ME WUKF Montichiari

Sústredenie bolo zamerané na prípravu a nastavenie výkonnosti reprezentantov SFKaBU v kata a kumite pred ME WUKF Montichiari 2016.  Tréningy prebiehali v dvoch telocvičniach a reprezentanti boli rozdelení na kata a kumite. Na reprezentačnom sústredení bol aj prezident SFKaBU Mgr. Daniel Baran.
Prítomným podal organizačné informácie týkajúce sa ME WUKF v Montichiari, vybavil agendu nominačných listov, ospravedlní a informačného listu a poprial reprezentantom veľa športových úspechov a medailových umiestnení.

V Bratislave dňa 10.10.2016

PhDr. Ján Dado – hlavný reprezentačný tréner


Fotogaléria k článku

SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
created by   SERVIS
PODNIKATEĽA