SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
Seminár skúšobných komisárov SFKaBU

28.1.2017 sa v Banana Dojo v Šali uskutočnil Seminár skúšobných komisárov SFKaBU. Odborného seminára pod dohľadom členov Kolégia Danov sa zúčastnili akreditovaní skúšobní komisári, ktorí môžu udeľovať vyššie technické stupne karate v rámci Federácie.

Seminár viedol MUDr. Ľudovít Divinec, 8. Dan karate, hlavný skúšobný komisár SFKaBU, predseda Kolégia Danov. Okrem samotného cvičenia, účastníci diskutovali o potrebe úpravy Skúšobného poriadku SFKaBU a dali niekoľko návrhov Kolégiu Danov, ktoré vytvorí nový skúšobný poriadok.

Ďakujeme p. Mariánovi Slabeciusovi za prichýlenie v jeho Banana Dojo v Šali. Vynikajúce podmienky na trénovanie a vzdelávanie sa.

Mgr. Daniel Baran
prezident SFKaBU


Fotogaléria k článku

SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
created by   SERVIS
PODNIKATEĽA