SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
Odborný seminár trénerov a rozhodcov

V termíne 22.-24.9.2017 sa v Kľačne uskutočnil odborný seminár pre trénerov a rozhodcov SFKaBU.
Takmer 60 trénerov a rozhodcov Federácie sa vzdelávalo nielen v telocvični, ale aj v prednáškovej miestnosti, kde dostali najnovšie informácie z oblasti riadenia tréningov.

Seminár viedli predsedovia Kolégia Danov, Trénersko-metodickej komisie a Rozhodcovskej komisie - MUDr. Divinec, PhDr. Dado, Ing. Mgr. Klementisová. Odborné prednášky v oblasti vedenia tréningov, primeranosti a výbušnosti viedol dipl. tréner Mgr. Robert Kling.

V telocvični sa slovenskí inštruktori zamerali na princípy a základy Shodokan Goju ryu, prešli základnú techniku, Sanchin a Tensho a všetky kata v systéme. Dôraz kládli na vysvetlenie základov pre cvičencov, ako nacvičiť jednotlivé časti kata, jednotlivé cviky. Nevyhli sa ani potrebe neustále trénovania základnej techniky - ako odkazu okinawských majstrov. 

V prednáškovej miestnosti sa oboznámili s najnovšími trendmi vo vedení tréningov a rozvoji dynamiky a koordinácie detí a mládeže, p. Klementisová prešla s rozhodcami a kaučmi najproblematickejšie časti pravidiel WUKF tak, aby nedošlo k problémom na súťažiach, zamerala sa na sporné situácie z praxe. 

Ďakujem všetkým za účasť na seminári a v obdobných seminároch budeme pokračovať i naďalej.


Mgr. Daniel Baran
prezident SFKaBU


Fotogaléria k článku

SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
created by   SERVIS
PODNIKATEĽA