SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
Sponzori Slovenskej federácie karate a bojových umení

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
TIPOS
STANKO
STANKO
STANKO
PSS
SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
created by   SERVIS
PODNIKATEĽA