SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
Štruktúra Slovenskej federácie karate a bojových umení

prezident SFKaBU
Mgr. Daniel Baran

generálny sekretár SFKaBU
Mgr. Peter Kotásek

viceprezident SFKaBU viceprezident SFKaBU viceprezident SFKaBU
JUDr. Martin Jarabica Ján Valentík Ján Šály


Odborné komisie SFKaBU:


Kolégium Danov
MUDr. Ľudovít Divinec,
8. Dan karate, 3. Dan kobudo
Predseda KD

Trénersko - metodická komisia
PhDr. Ján Dado,
8. Dan karate, 3. Dan kobudo
Predseda TMK

Rozhodcovská komisia
Ing. Ľubomíra Klementisová,
7. Dan karate, 3. Dan kobudo
Predsedníčka RK

Revízna komisia
Ing. Miroslava Sithová
Predsedníčka REK

Športovo - technická komisia
Peter Homola
Predseda ŠTK

Disciplinárna komisia
Ing. František Komora
Predseda DK

VÝSLEDKY
SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
created by   SERVIS
PODNIKATEĽA