SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
Štruktúra Slovenskej federácie karate a bojových umení

prezident SFKaBU
Mgr. Daniel Baran
baran@karate-slovakia.sk

generálny sekretár SFKaBU
Bc. Peter Kotásek
kotasek@karate-slovakia.sk

viceprezident SFKaBU viceprezident SFKaBU viceprezident SFKaBU
JUDr. Martin Jarabica Ján Valentík Ján Šály
jarabica@karate-slovakia.sk goju@centrum.sk saly@mistro.sk


Odborné komisie SFKaBU:


Kolégium Danov
MUDr. Ľudovít Divinec,
8. Dan karate, 3. Dan kobudo
Predseda KD
kd@karate-slovakia.sk

Trénersko-metodická komisia
PhDr. Ján Dado,
8. Dan karate, 3. Dan kobudo
Predseda TMK
tmk@karate-slovakia.sk

Rozhodcovská komisia
Ing. Ľubomíra Klementisová,
7. Dan karate, 3. Dan kobudo
Predsedníčka RK
rk@karate-slovakia.sk

predseda Revízna komisia
Ing. Miroslava Sithová
Predsedníčka REK

Športovo-technická komisia
Peter Homola
Predseda ŠTK

Disciplinárna komisia
Ing. František Komora
Predseda DK

Reprezentácia SFKaBU
PhDr. Ján Dado,
8. Dan karate, 3. Dan kobudo
hlavný reprezentačný tréner SFKaBU
repre@karate-slovakia.sk, dado@karate-slovakia.sk

SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
created by   SERVIS
PODNIKATEĽA