Pokračujúce

Záverečná praktická časť vzdelávania trénerov SFKaBU

Športová hala Lagáň Radava 542, Radava

Miesto: Penzión a športová hala Lagáň, Radava Termín: 22.-23.10.2021 Režim: OTP   Odborný garant: Slovenská federácia karate a bojových umení, Vzdelávacie školiace stredisko EurEthICS ETSIA   Lektori: MUDr. Ľudovít Divinec, 8. Dan...

https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/2021/01/logo_sfk_obrazok-640x640.png
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/rok_2021.png
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/rok_2020x.png
Kontakt
+421 903 919 943
Miletičova 3/a Bratislava, 821 08 Slovensko
NÁRODNÉ VZDELÁVACIE STREDISKO EURETHICS ETSIA
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/LOGO-EURETHICS-ETSIA-testo-in-contorni-160x160.png

Copyright © 2014 Slovenská federácia karate a bojových umení.
Created with ❤ by Marek Tettinger.