SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
II. REPREZENTAČNÉ SÚSTREDENIE KUMITE V LEVICIACH

Dňa 9.2. 2019 sa zúčastnilo reprezentačného sústredenia 40 pretekárov, medzi ktorými figurovali aj pretekári talentovanej mládeže. Sústredenie prebehlo podľa plánu. Pretekári podali veľmi dobrý výkon, čím sa mi potvrdilo, že výkonnosť aj motivácia graduje. Mrzí ma však, že niektorí pretekári, ktorí majú ambície reprezentovať krajinu na MS v júni 2019, sa dlhodobo nezúčastňujú týchto sústredení pre mňa z banálnych dôvodov, ako sú napríklad: už som zaradený v reprezentácii, alebo veď ma klubový tréner nejako pretlačí do zostavy. Žiadne klubové tréningy nenahradia spoločné reprezentačné sústredenie. To by mali mať na zreteli aj kluboví tréneri.
Ospravedlnení: 
Šály Ján - asistent trénera zo zdravotných dôvodov, ktoré zastúpil Tomáš Valentík
Zelinka Peter – pracovné dôvody
Klub z Pezinka ospravedlnil M. Horák s tým, že jeho ľudia idú robiť ukážky na seminár rozhodcov
Ďalšie sústredenie je naplánované na 16.3.2019, bližšie info čoskoro mailom.
S pozdravom Ján Valentík, reprezentačný tréner pre kumite


Fotogaléria k článku

VÝSLEDKY
SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
created by   SERVIS
PODNIKATEĽA