Štruktúra Slovenskej federácie karate a bojových umení

fbt

PREZIDENTDaniel Baran

Od roku 2015, člen Výkonného výboru WUKF, člen Disciplinárnej a antidopingovej komisie WUKF, štatutárny zástupca SFKaBU, medzinárodný rozhodca WUKF (Referee A), prezident KK Duvikan Bratislava, člen a tréner TJ BUDO Bratislava, EurEthICS ETSIA EU Expert International  Manager, EurEthICS ETSIA Senior Coach EQF Level VI, EurEthICS ETSIA Elite Coach EQF Level VII, EQF Validator All Level Area A, B, C, D , International Sport Manager Level 8 Gold, 5. Dan Goju ryu karate, 1. Dan kobudo, športový odborník

  1. funkčné obdobie: 2015-2019
  2. funkčné obdobie: 2019-2023
  3. funkčné obdobie: 2024-2028
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/kotasek.jpg

GENERÁLNY SEKRETÁRPeter Kotásek

Od roku 2007, štatutárny zástupca SFKaBU, medzinárodný rozhodca WUKF (Chief Referee), člen a tréner ŠK KARATE Dojo Stupava,
EurEthICS ETSIA EU Expert International  Manager, EurEthICS ETSIA Elite Coach EQF Level VI, International Sport Manager Level 8 – Gold, Senior Coach Karate Do Level 6 – Area B.i EQF Verifier All Level Area A, B, C, D, 3. Dan Goju ryu karate, 1. Dan kobudo, športový odborník
  1. funkčné obdobie: 2007-2011
  2. funkčné obdobie: 2011-2015
  3. funkčné obdobie: 2015-2019
  4. funkčné obdobie: 2019-2023
  5. funkčné obdobie: 2024-2028
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/2021/01/logo_sfk_obrazok-640x640.png
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/peniaze_na-web-sfk.png
Kontakt
info@karate-slovakia.sk
Miletičova 3/a Bratislava, 821 08 Slovensko
NÁRODNÉ VZDELÁVACIE STREDISKO EURETHICS ETSIA
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/LOGO-EURETHICS-ETSIA-testo-in-contorni-160x160.png

Copyright © 2014 Slovenská federácia karate a bojových umení.
Created with ❤ by Marek Tettinger.