Štruktúra Slovenskej federácie karate a bojových umení

fbt

PREZIDENTDaniel Baran

Od roku 2015, člen Výkonného výboru WUKF, člen Disciplinárnej a antidopingovej komisie WUKF, štatutárny zástupca SFKaBU, medzinárodný rozhodca WUKF (Referee A), prezident KK Duvikan Bratislava, člen a tréner TJ BUDO Bratislava, EurEthICS ETSIA EU Expert International  Manager, EurEthICS ETSIA Senior Coach EQF Level VI, EurEthICS ETSIA Elite Coach EQF Level VII, EQF Validator All Level Area A, B, C, D , International Sport Manager Level 8 Gold, 5. Dan Goju ryu karate, 1. Dan kobudo, športový odborník

  1. funkčné obdobie: 2015-2019
  2. funkčné obdobie: 2019-2023
  3. funkčné obdobie: 2024-2028
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/kotasek.jpg

GENERÁLNY SEKRETÁRPeter Kotásek

Od roku 2007, štatutárny zástupca SFKaBU, medzinárodný rozhodca WUKF (Chief Referee), člen a tréner ŠK KARATE Dojo Stupava,
EurEthICS ETSIA EU Expert International  Manager, EurEthICS ETSIA Elite Coach EQF Level VI, International Sport Manager Level 8 – Gold, Senior Coach Karate Do Level 6 – Area B.i EQF Verifier All Level Area A, B, C, D, 3. Dan Goju ryu karate, 1. Dan kobudo, športový odborník
  1. funkčné obdobie: 2007-2011
  2. funkčné obdobie: 2011-2015
  3. funkčné obdobie: 2015-2019
  4. funkčné obdobie: 2019-2023
  5. funkčné obdobie: 2024-2028

ODBORNÉ KOMISIE

TECHNICKÁ KOMISIA PhDr. Ján Dado

PREDSEDA

KYOSHI, 8. Dan Goju ryu karate, 4. Dan kobudo, EU Expert International Elite Coach Karate Do, EU Expert Academy Master Advisor – Gold, medzinárodný inštruktor okinawského karate a kobudo

členovia komisie:

kyoshi Ľudovít Divinec, 8. Dan Goju ryu karate, 4. Dan kobudo

kyoshi Ľubomíra Dado Klementisová, 7. Dan Goju ryu karate, 4. Dan kobudo

sensei Henrich Kreuzer, 7. Dan Goju ryu karate, 4. Dan kobudo

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIABc. Linda Ondrejková

PREDSEDA

EurEthICS ETSIA ® certified Expert Teacher Karate Do 4th Dan – Level 5 Area A, B. i ETSIA Coach – Silver

členovia komisie:

JUDr. Ing. Ľubomíra Dado Klementisová, kyoshi, 7. Dan Goju ryu karate, 4. Dan kobudo

Mgr. Daniel Baran, 5. Dan Goju ryu karate, 1. Dan kobudo

Matej Chudý, 1. Dan  Goju ryu karate

KOMISIA REPREZENTÁCIEKamil Horák

PREDSEDA

EurEthICS ETSIA ® certified Master Coach Karate Do 6th Dan -Level 7 Area A, B. i

členovia komisie:

KUMITE:

sensei Pavol Iskra, 7. Dan karate

sensei Tomáš Valentík, 2. Dan karate

Róbert Roth, 1. Dan karate

KATA:

sensei Linda Ondrejková, 4. Dan Goju ryu karate

sensei Adam Musil, 1. Dan Goju ryu karate, 1. Dan kobudo

sensei Michal Kunst, 3. Dan Goju ryu karate, 2. Dan kobudo

KOMISIA TALENTOVANEJ MLÁDEŽEMiroslav Šenk

PREDSEDA

EurEthICS ETSIA ® certified Master Coach Karate Do 4th Dan – Level 7 Area A, B. i

členovia komisie:

sensei Dávid Moškovič, 4. Dan Goju ryu karate

sensei Jaroslav Knapec, 2. Dan Goju ryu  karate

Viliam Eichoff, 1 kyu Goju ryu karate (kondičný tréner)

ROZHODCOVSKÁ KOMISIAJUDr. Martin Jarabica

PREDSEDA

medzinárodný rozhodca WUKF (WUKF Chief Referee)

DISCIPLINÁRNA KOMISIAJán Šály

PREDSEDA

Členovia komisie

RNDr. Jaroslav Knapec, PhD., KŠ Stará Bystrica

Ing. Rastislav Kolčák, KK Seiken Bratislava

REVÍZNA KOMISIAIng. Miroslava Sithová

PREDSEDA
Členovia komisie

Alena Segešová

https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/2021/01/logo_sfk_obrazok-640x640.png
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/rok_20203.png
Kontakt
+421 903 919 943
+421 915 472 241
info@karate-slovakia.sk
Miletičova 3/a Bratislava, 821 08 Slovensko
NÁRODNÉ VZDELÁVACIE STREDISKO EURETHICS ETSIA
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/LOGO-EURETHICS-ETSIA-testo-in-contorni-160x160.png

Copyright © 2014 Slovenská federácia karate a bojových umení.
Created with ❤ by Marek Tettinger.