Majstri

HO SHIKO / FANG JINIANG

 • bola dcérou FANG SHIYU, ktorý sa bol učiť v budhistickom kláštore FUJIAN SHAOLIN TEMPLE v horách v provincii Puliang vedľa FUZHOU štýl „boxing opičej päste“
 • po násilnej smrti svojho otca sa tento štýl ďalej učila
 • bola malá a na úspešné použitie techník tohto štýlu nebola dosť silná
 • raz v noci sa jej snívalo, ako bojuje biely žeriav (WHITE CRANE) a používa úhyby, krídla, zobák a nohy na svoje útoky i obranu
 • do systému opičej päste vložila pohyb bieleho žeriava a vytvorila nový štýl: WHITE CRANE – biely žeriav
 • chcela pomstiť smrť svojho otca a oslovila známeho majstra štýlu „tigra“, ktorý bol veľmi tvrdý ZENG CHISU. Spolu bojovali, ale on sa k nej nevedel dostať a ona nebola dostatočne silná, aby ho efektívne zasiahla, dohodli sa na spolupráci a FANG JINIANG vložila do systému „tigra“
 1. zmenu postojov a pohyb
 2. fingovaný útok – fintu
 3. útoky na vitálne body
 • Spojením systémov „tigra“ a bieleho žeriava vznikol systém „CHUAN FA – WHITE CRANE BOXING“
 • Tento štýl prevzal priame útočné a tvrdé techniky zo štýlu tigra ( go / YANG ) a zo štýlu bieleho žeriava prevzal mäkké a kruhové pohyby (ju – YIN ) a úhyby. Stal sa tak neskôr základom Goju ryu, lebo Ryu-Ryu-Ko bol žiakom Fang Jiniang a učil sa tento štýl.
RYU RYU KO (XIE ZHONG XIANG) (1852- 1930)

 • Pochádzal z aristokrackej rodiny, tak získal možnosť učiť sa bojové menia. Bol sa učiť v južnom SHAOLINE v provincii FUJIAN.
 • Po vnútorných nepokojoch stratila rodina postavenie a živil sa ako murár, neskôr ako obchodník.
 • V tom čase sa začal učiť „WHITE CRANE“ od FANG JINIANG.
 • Neskôr bol jedným z učiteľov tohto systému.
 • RYU RYU KO bol vysoký a silný a bol neuveriteľne rýchly a efektívny až do vysokého veku.
 • Jeho znalosti a schopnosti boli mimoriadne v oblastiach: boj so zbraňami, bez zbraní, v oblasti prírodnej medicíny a vitálnych bodov. Chodili sa k nemu učiť mnohí bojovníci z Okinawy, ktorí neskôr doma založili vlastné systémy a štýly karate – napr. Higashionna, Nakaima…
HIGASHIONNA KANRYO (10.3.1853 - 10.1916)
 • Narodil sa v NISHUMURA – v NAHA.
 • Uý v 10 rokoch pracoval u svojho otca, bol mimoriadne silný a ako 14 ročný bol tradičným ceremoniálom prijatý medzi dospelých. Po násilnej smrti otca sa rozhodol študovať bojové umenia.
 • Jeho prvým učiteľom bol ARAGAKI SEISHO, učiteľ TODE, ktorý ho učil 3 roky (1867 – 1870)
 • Druhým učiteľom v rokoch 1867 – 1873 bol KOJO TAITEI
 • 1873 v marci odišiel do Číny do FUZHOU. Bol v „okinawskom dome“ RYU RYU KAN, kde sa učil čínsky a pracoval. Potom odišiel pracovať do obchodu RYU RYU KA, ktorý ho začal učiť Sanchin kata a neskôr ho prijal za svojho žiaka. Už predtým ho učil SHAOLIN karate.
 • Pri tréningu postupne učil:
 • tradičné čínske zbrane
 • o rôzne druhy makiwár
 • Tréning u RYU RYU KA bol veľmi náročný až drastický. Rozsah informácií bol veľmi široký.
 • Naučil ho:
 1. narábať so zbraňami: krátky meč – SHUTO, dlhý meč – DAITO, SAI, BO
 2. prírodnú, tradičnú medicínu, spojenú i s učením o vitálnych bodoch
 3. csystém boxingu WHITE CRANE
 • učil sa 14 rokov a na Okinawu sa vrátil v roku 1889
 • Do dnešného systému Goju ryu doniesol kata: SANCHIN, SAIFA, SEIPAI, SEYUNCHIN, SHISOCHIN, SEIZAN, SANZERU, KURURUNFA, SUPARINPE ale aj KOTE-KITAI (otužovanie tela – spevňovanie) a KAKIE
 • 1901 tajne učil svoje umenie vo svojom dome. Tréning bol tak tvrdý, že väčšina študentov odišla.
 • V roku 1902 mu ARAGAKI predstavil CHOJUNA MIYAGIHO a začal u neho trénovať, aj spolu s KENWA MABUNIM.
 • V roku 1905 začal spolu s ANKO ITOSU učiť na strednej obchodnej škole v NAHA a vložil do telocviku výučby TODE.
 • V roku 1905 urobil zásadnú zmenu v cvičení SANCHIN, keď zatvoril ruky v päsť.
 • Jeho najvýznamnejší žiaci boli:
 • MIYAGI CHOJUN , HIGA SEIKO, SHIROMA KOKI, KENWA MABUNI a KYODA JUHATSU
 • Jeho najvýznamnejším žiakom bol KYODA JUHATSU, ktorý sa ako jediný naučil všetky kata od KANRYO HIGASHIONNA, vrátane originálnej Sanzeru.
MIYAGI CHOJUN (22.4.1888 - 8.10.1953)

 • Narodil sa v bohatej šľachtickej rodine v NAHA, ktorá vlastnila 2 lode a obchodovala s Čínou.
 • V roku 1899 ako 11 ročný začal trénovať u RUYKO (SEISHO) ARAGAKIHO.
 • V roku 1902 ho Aragaki predstavil KANRYO HIGASHIONNOVI, ktorý ho začal trénovať, v tom čase začal trénovať aj KYODA JUHATSU. Napriek tvrdému tréningu vydržal a bol jeho žiakom až do smrti v roku 1916. Od roku 1912 sa priatelil v Naha s dvoma čínskymi obchodníkmi s čajom, ktorí ho učili WHITE CRANE BOXING až do roku 1920 (WU XIAN HUI = GO GENKI), resp. TIGER BOXING (TANG DAJI – TO DAIKI)
 • 1916 po smrti KANRYA HIGASHIONNA išiel do Číny spolu s GO GEKI a EISHO KAKAMOTO vzdať úctu miestam kde trénoval s RYU RYU KO, kde sa učil. Po 2 mesiacoch sa vrátil. Počas tohto pobytu navštívili aj južný Shaolinský kláštor vo FUKIEN. Začal študovať kata ROKKISHU, z ktorej neskôr vytvoril TENSHO.
 • 1921 v Tokiu demonštroval karate korunnému princovi HOROHITOVI
 • 1926 založil OKINAWA KARATE RESEARCH CLUB kde učili aj ďalší majstri ( CH. Hanashiro, CH. Motobu, K. Mabuni)
 • 1927 navštívil tento klub JIGORO KANO, zakladateľ Juda a CH. Hanashiro mu demonštroval TODE, páky, hádzanie, chytanie, správne dýchanie.
 • Na prelome dvadsiatych a tridsiatych rokov opäť spolu so svojím najobľúbenejším žiakom Jinanom Shizatom odchádza do južnej Číny do Fuzou . Tam sa v tom čase naučil kata Sanzeru 2.
 • 1930 sa vrátil z ukážok pri príležitosti korunovácie cisára HIROHITA jeho žiak JINAN SHIZATO. Dostal otázku na názov štýlu. CHOJUN MIYAGI inšpirovaný BUBISHI nazval svoj štýl GOJU – mäkký, tvrdý. Pod týmto názvom bol v roku 1933 zaregistrovaný v japonskom BUTOTUKAI( celojaponská asociácia bojových umení)
 • 1934 bol 10 mesiacov na Hawaji
 • V roku 1936 navštívil Shanghai s GO GEKI a EISHO KAKAMOTO, kde sa zoznámil s vynikajúcim majstrom MIAJ XING, ktorý trénoval CHUAN FA (čínsky boxing)
 • 25.10.1936 spoločnosť majstrov karate zmenila názov TODE na KARATE – DO
 • pred II. svetovou vojnou dokončil dve žiacke kata GEKISAI DAI 1, GEKISAI DAI 2
 • bol veľmi milý, skromný a venoval svoj majetok rozvoju karate
 • cez vojnu stratil 2 dcéry, syna a svojho najobľúbenejšieho žiaka Jinana Shinzata.

KEMPO HAKKU

Bola to obľúbená báseň Chojuna Miyagiho, ktorej podstata vychádzala z dávnych čínskych textov Bubishi. Tretí riadok bol inšpiráciou pre pomenovanie Goju ryu.

JINSHIN WA TENCHI NI ONAJI
KETSUMYAKU WA NICHIGETSU NI NITARI
HO WA GOJU WO TONDO SU
MI WA TOKI NI SHITAGAI HEN NI OZU
TE WA KU NI AI SUNAWACHI HAIRU
SHINTAI WA HAKARITE RIHO SU
ME WA SHIHO WO MIRU WA YOSU
MIMI WA YOKU HAPPO WO KIKU
Myseľ je spojená s nebom a zemou
Obehový rytmus tela (rytmus obiehania energie v tele) je podobný cyklu striedania sa slnka a mesiaca
Zákon/pravidlo rešpektuje silných a slabých
Činnosť tela musí byť v súlade s časom a zmenou
Ruky útočia (prichádzajú) pri príležitosti rozhodujúceho momentu (v momente pravdy)
Chodilo musí prikročiť, vstúpiť, rozdeliť a stretnúť (pristúpiť/spojiť)
Oči by mali pozerať štyrmi smermi
Uši majú počúvať/byť nastražené ôsmimi smermi.
SEIKO HIGA (8. 1. 1898 - 16. 4. 1966)
 • Narodil sa 8.1.1898 a zomrel ako 68 ročný 16.4.1966
 • v roku 1912 ako 14-ročný začal trénovať u Kanrya Higashionnu u ktorého sa učil aj Juhatsu Kyoda (1902 -1915) a Chojun Miyagi (1902 – 1914). Po smrti majstra pokračoval od roku 1916 v učení u Chojuna Miyagiho.
 • Vyštudoval strednú rybársku školu a zamestnal sa ako učiteľ v Shimpeki ZŠ.
 • v roku 1918 Okinawu navštívil zakladateľ moderného judo – Jigoro Kano z Japonska – a chcel vidieť ako sa cvičí karate. V hoteli, kde býval ho navštívil Seiko Higa, kde mu predviedol kata. Jigoro Kano bol veľmi očarovaný jeho predvedením. Jigoro Kano sa ho dotkol a povedal, že je pevný a tvrdý ako železná tyč. Na pamiatku tejto návštevy daroval Jigoro Kano Seikovi Higovi kaligrafiu, do ktorej napísal: „ Váš spôsob boja je veľmi variabilný a pružný. “
 • Neskôr bol až do roku 1931 policajtom v Naha. V tomto roku odišiel z polície a venoval sa už len učeniu karate.
 • V roku 1931 dostal ako jeho jediný zo žiakov poverenie od Chojuna Miyagiho, aby si ako 33 ročný po 19 rokoch tvrdého tréningu otvoril vlastné dojo – Goju Ryu Karate Dojo – v Shiozumi Village. Až do smrti Chojuna Miyagiho bol Seiko Higa jediný z jeho žiakov, ktorý mal poverenie otvoriť si vlastné dojo. Počas pracovných ciest Chojuna Miyagiho ho Seiko Higa zastupoval vo vedení tréningov v jeho dojo.
 • 1939 udelil DAINIPPON BUTOKAI Seikovi Higovi 6. Dan
 • 1947 otvoril prvé dojo po II. Svetovej vojne v Itoman High School
 • 1956 po založení Okinawa Karate Federácie sa stáva jej prvým viceprezidentom.
 • 1960 založil Shodokan Goju Ryu Karate-do Clubs a dostal titul Hanshi 10. Dan. Stal sa prezidentom Medzinárodnej federácie okinawského goju ryu karate a kobudo, ktorá pretrváva dodnes
 • K jeho významným žiakom patrili, resp. patria:
 • Choboku Takamine, Seiko Fukichi, Juei Tamaki, Seikichi Higa, Tomoshige Yohena, Goshin Ishimine, Choyu Kiyuna, Kanki Izumigawa, Eikichi Fukumoto, Seitoku Matayoshi, Eiki Kurashita, Yuzuru Oshiro, Seiki Gibo a ďalší, ale spolupracoval hlavne v kobudo aj s:
 1. Kenkom Nakaimom – naša línia Kobudo
 2. Shimpo Matayoshi – iná línia Kobudo
 • Jeho odkaz, práca a žiaci sú nehynúci a je česť pre nás sa môcť učiť túto okinawskú líniu Goju ryu.
SEKICHI HIGA (1927 - 1999)

Narodil sa 10.2.1927 v Naha. Cvičeniu sa začal venovať vo veľmi mladom veku pod vedením svojho otca. Po smrti svojho otca prevzal vedenie Shodokanu a stal sa jeho riaditeľom. V rokoch 1986-1998 bol viceprezidentom Okinawskej Federácie karate. V rokoch 1990-1996 zastával funkciu viceprezidenta organizácie Goju ryu Kokusai Karate a Kobudo Federácie. Zomrel v máji 1999.

CHOJU KIYUNA (*10.2.1931 - )

Narodil sa 10.2.1931. V roku 1949 začal cvičiť pod vedením Ooki Heisuke. O päť rokov neskôr začal študovať karate u majstra Seikichiho. Kedže majster Seikichi bol sám žiakom svojho otca, bolo len otázkou času kedy začne Kiyuna cvičiť pod vedením Higa senseia. Stalo sa tak v roku 1961. V roku 1968 získal titul Kyoshi a v roku 1976 začal trénovať kobudo pod vedením Kenko Nakaimu. V roku 1992 založil Seidokan dojo. V roku 1998 získal titul Hanshi 10. dan a v roku 2000 mu bol udelený titul Kyoshi 8. dan kobudo. V súčasnosti je jedným z dvoch technických riaditeľov Medzinárodnej federácie okinawského Goju ryu karate a kobudo. 10. Dan karate, 10. Dan kobudo

SEITOKU MATAYOSHI (7.5.1941 - 12.8.2021)

Seitoku Matayoshi je priamym pokračovateľom a žiakom čínskych a okinawských majstrov bojových umení. V karate to boli Ryu Ryu Ko a Kanryo Higaonna, pričom jeho učiteľmi boli Jeuei Tamaki a Seiko Higa. V kobudo to boli Ryu Ryu Ko, Norisato Nakaima a Kenchu Nakaima, pričom jeho učiteľom bol Kenko Nakaima.   V súčasnosti je jedným z dvoch technických riaditeľov Medzinárodnej federácie okinawského Goju ryu karate a kobudo. 10. Dan karate, 10. Dan Ryuei ryu kobudo, Hanshi

https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/Shodokan-Goju-Ryu-2.png
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/2.png
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/2021/01/logo_sfk_obrazok-640x640.png
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/peniaze_na-web-sfk.png
Kontakt
info@karate-slovakia.sk
Miletičova 3/a Bratislava, 821 08 Slovensko
NÁRODNÉ VZDELÁVACIE STREDISKO EURETHICS ETSIA
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/LOGO-EURETHICS-ETSIA-testo-in-contorni-160x160.png

Copyright © 2014 Slovenská federácia karate a bojových umení.
Created with ❤ by Marek Tettinger.