SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
Sústredenie talentovanej mládeže

Na sústredení talentovanej mládeže SFK BU v Pezinku  sa zúčastnilo celkovo 94 nominovaných pretekárov. 
Tréningy boli rozdelené do dvoch častí , prvá časť kumite, ktorú viedli tréneri : Miroslav Horák, Miroslav Šenk a Patrik Leschinger. 
Táto časť bola zameraná hlavne v prvom tréningu na pohyb a premiestňovanie sa po tatami a na zákldné uderové veci ako kizami a gyaku tsuki a tiež na partner tréning pri stene a v priestore. 
Druhá časť tréningu kumite bola zameraná hlavne na športový zápas kumite, kde sa striedali pretekári a tréneri vyberali najlepších, ktorí by mali šancu na MS v Bratislave. 

Druhá časť  sústredenia bola zameraná na tréningy kata a túto časť viedli tréneri : Dominika Šalamonová a Ľudovít Kocsis. Tieto tréningy boli tiež rozdelené do dvoch časti. V prvej časti sa tréneti zamerali na základnú techniku v kata Gekisai Dai a Saifa,  v druhej pretekári cvičili samotné kata a tréneri tiež  vyberali najlepších na MS. 

Výber bude ešte prebiehať po 3. kole SP v karate a kobudo  v Púchove a následne bude danný konečný zoznam na záverečnú prípravu vybraných pretekárov v kluboch a na sústredenie talentovanej mládeže, ktoré bude 8.6.2019 v Prievidzi. 

text: Miroslav Horák
foto:-db-

Ďakujeme všetkým zúčastneným členom Talentovanej mládeže, klubovým trénerom a, samozrejme, trénerom Horákovi, Šenkovi, Šalamonovej a Kocsisovi za ich trpezlivosť a ochotu.
-db-


Fotogaléria k článku

VÝSLEDKY
SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
created by   SERVIS
PODNIKATEĽA