SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
Letný seminár Goju ryu karate a kobudo

Pozvanie SFKaBU prijal prezident medzinárodnej okinawskej federácie (Kokusai Goju-ryu Karate Kobudo Renmei) Hanshi Akira Gushi, 9. Dan karate, 7. Dan kobudo.

Počas 4 dní sa sensei Gushi venoval ako 40 prevažne trénerom SFKaBU, ktorí majú záujem o okinawské karate a kobudo.

Seminár bol zameraný na základnú techniku (obľúbené boli nespočetné techniky v shiko dachi), kata Sanchin a Tensho,  Gekisai Dai Ichi, Gekisai Dai Ni, Saifa, Seyunchin a Seipai + bunkai jednotlivých kata.

V rámci kobudo sa prešli zbrane - Kun, Sai, Ekku, Kama a Timbe.

Gushi sensei ocenil záujem trénerov o karate a kobudo. V rámci seminára bola i prednáška (beseda)  s Gushim senseiom a Andreou Klementisovou (pracujúcou na Okianwe na Prefektúre - divízia pre propagáciu karate). Andrea Klementisová počas celého seminára prekladala senseiovi Gushimu, čo zjednodušilo komunikáciu počas tréningov.

Prezident SFKaBU poďakoval na záver semináru Gushimu senseiovi a pozval ho o rok na medzinárodný seminár karate a kobudo (júl 2020).  Taktiež poĎakoval sl. Klementisovej za pomoc a všetkým trénerom za účasť na seminári.

Všetky fotografie zo seminára nájdete na FB stránke k podujatiu.

Mgr. Daniel Baran
prezident SFKaBU


Fotogaléria k článku

VÝSLEDKY
SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
created by   SERVIS
PODNIKATEĽA