SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
Relaxačný denný tábor - KK Willo

Pod vedením KK Willo a osobne trénera Viliama Eichoffa sa uskutočnil denný tábor zameraný na: "Pohyb". Prečo?

Pohyb podporuje a upevňuje zdravý vývin dieťaťa, napomáha rozvoju pohybového a podporného aparátu, správnemu držaniu tela i rozvoju vnútorných orgánov. Osvojovaním si rôznych pohybových zručností si dieťa rozvíja aj vôľové a charakterové vlastnosti. Citlivo organizované cvičenie a iné pohybové aktivity pozitívne ovplyvňujú rozvoj kolektívneho správania, pocit spolupatričnosti, iniciatívy a aktivity.

Našim cielom bolo:
- napomáhať zdravému telesnému vývoju detí
- zlepšovať celkovú zdatnosť organizmu
- rozvíjať pohybové schopnosti – rýchlosť, silu, vytrvalosť, koordinačné schopnosti – obratnosť, šikovnosť, pohyblivosť, formovať správne držanie tela pri všetkých činnostiach
- rozvíjať kladné osobnostné, vôľové a morálne vlastnosti.


text a foto: V.E.

Ďakujeme za podobné aktivity pod hlavičkou SFKaBU.
vedenie SFKaBU


Fotogaléria k článku

VÝSLEDKY
SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
created by   SERVIS
PODNIKATEĽA