SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
Medzinárodný seminár EURETHICS ETSIA

V termíne od 20.-23.9.2019 sa delegácia vedenia SFKaBU (Daniel Baran a Martin Jarabica) zúčastnila medzinárodného školenia EURETHICS TRAINING ACADEMY a ETSIA a WUKF/EUKF. V rámci sérií prednášok, školení a tréningov bolo viac ako 50 členov školenia oboznámených s najnovšími trendmi v oblasti komunikácie, finančných možností zo strany EU pre národné a medzinárodné projekty, ako i športového manažmentu či marketingu.

Prezident WUKF, prof. Crisan, na bilaterálnych rokovaniach s vedením SFKaBU opätovne poďakoval celej federácii za vynikajúco zorganizované 8. MS WUKF v Bratislave. Obdobne sa vyjadril i prezident EURETHICS prof. Giovanni Gordiano, ktorý srdečne privítal SFKaBU v tejto organizácii a udelil certifikát SFKaBU ako národnej akadémii vzdelávania pod hlavičkou európskych organizácií. Od tejto chvíle môžeme používať i oficiálne logo tejto medzinárodnej vzdelávacej inštitúcie.


Dámy a páni, opäť sme sa posunuli v zaradení SFKaBU medzi rešpektované federácie už i pod hlavičkou inštitúcii pod Európskou komisiou.

V rámci voľného programu boli pozvaní prítomní prezidenti a coachovia na XXIII. Slovakia open a prisľúbili i účasť.

text a foto: -db-
Fotogaléria k článku

VÝSLEDKY
SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
created by   SERVIS
PODNIKATEĽA