SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
KOBUDO SEMINÁR

V sobotu 16.10.2019 sa v honbu dojo KK SEIWA konal už v poradí 3. seminár kobudo. Inštruktormi boli Henrich Kreuzer, Tomáš Kayser a Marcel Talacko. Zúčastnilo sa  ho 15 cvičiacich z 5 tich klubov. Program seminára nadväzoval na predchádzajúce dve semináre. Na programe bolo zopakovanie základnej techniky, kihon ido a kata s bo, veslom a sai. Poobede sa začali preberať základné techniky s kama. Do konca roka je v pláne zorganizovať poslednú časť seminárov kobudo v tomto roku.

text: -tk-
foto: -hk-


Fotogaléria k článku

SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
created by   SERVIS
PODNIKATEĽA