SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
Klubová súťaž STYLE KARATE Lednické Rovne

Dňa 15.2.2020 sa konala klubova súťaž v klube STYLE KARATE LEDNICKÉ ROVNE. 

5.ročník začal v hojnom počte pretekárov a divákov aj keď niektoré deti sa nezučastnili pre chorobu. Spolu bolo 46 pretekárov, 5 rozhodcov a 164 štartov. 
Súťaž trvala 5,5h.  Súťažilo sa v kata , kata družstvá , v kumite a v kumite družstvá.  Kategórie boli rozdelene pre deti do 18 rokov.  Klubová súťaž slúži ako príprava na kolá federácie a na regionálne súťaze.  Deti sú pripravené nastúpiť v hojnom počte do Pezinka na I. kolo Slovenskej federácie karate.

text: -jd-
foto: -jd-


Fotogaléria k článku

VÝSLEDKY
SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
created by   SERVIS
PODNIKATEĽA