SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
1. kolo ONLINE SÚŤAŽE - GEKISAI DAI ICHI

SFKaBU sa i v tomto neľahkom čase rozhodla uskutočniť online projekt. Počas mesiaca apríl SFKaBU rozbehla projekt ONLINE súťaží pre členov Federácie.

Hneď v prvom kole sme dostali viac ako 70 videí so súťažnou kata GEKISAI DAI ICHI, čo predčilo očakávania vedenia Federácie.

Kvalifikovaní rozhodcovia SFKaBU následne hodnotili jednotlivé kata z bezpečia ich domova a podľa pravidiel WUKF boli následne kata odrozhodované a bolo určené poradie v jednotlivých kategóriách detí od 6 do 12 rokov.

Poďakovanie patrí hlavnému partnerovi podujatia, spoločnosti TIPOS, a.s., národná lotériová spoločnosť za podporu.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich ochotu a záujem.

text: -db-


Fotogaléria k článku

VÝSLEDKY
SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
created by   SERVIS
PODNIKATEĽA