SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
4. českolovenské sústredenia kata, kumite a kobudo

V dňoch 12. – 17.7. prebiehal už 4. ročník spoločného sústredenia karatistov z Čiech a Slovenska. V penzióne Lagáň v Radave sa zišlo spolu 98 účastníkov sústredenia z 10 klubov SFKaBU a Českej asociácie okinawského karate a kobudo. Zo Slovenska sa zúčastnili kluby: Goju Ryu Levice, Duslo Šaľa, KK Nová Baňa, CVČ Gorazdova Púchov, Snake Dojo Bratislava, KK Veľký Krtíš, KKK Pezinok, Dojo Stupava, ŠK Karate Stará Bystrica a Goju Kai Bratislava. Sústredenie bolo zároveň aj nominačným sústredením pre niektorých reprezentantov v kata a kobudo na MS WUKF v Poľsku. 

Vedúcim a zároveň garantom sústredenia bol sensei Ján Dado, 8. Dan karate, 4. Dan kobudo. 
Tréningy kata ďalej viedli: Ľubomíra Klementisová, Jiří Jirásek a Lukáš Tobolák, ktorý viedol aj tréningy kobudo. Tréningy kumite a kondičnej prípravy viedli Michal Peniak a Ivan Marko. Pri tréningoch skupiny detí a žltých pásov pomáhali aj tréneri Jaroslav Knapec a Dávid Moškovič. Poďakovanie za zdravotnú starostlivosť neodmysliteľne patrí doktorkám MUDr. Renatke Tobolákovej a MUDr. Lucii Ollé.

Účastníci boli rozdelení do jednotlivých skupín podľa zamerania a technickej vyspelosti. Skupiny trénovali v priemere 4 hodiny denne v dvojfázových intervaloch. Mnohí sa naučili nové kata Goju ryu aj Ruei ryu. Z Goju ryu sa vyučovala ako nová kata Seipai, Seizan, Sanzeru a Kururunfa. Z Ruei ryu sa učila Pachu a Anan Dai. Samozrejme, že počas 5 tréningových dní si cvičenci zdokonalili aj kata, ktoré už ovládajú a precvičili si bunkai jednotlivých kata.
 
Tréningy kobudo boli rozdelené podľa jednotlivých zbraní a cvičenci sa zdokonaľovali vo všetkých okrem Timbe. V kumite prebiehali tréningy v dvoch denných tréningových jednotkách – doobeda vonku na rozvoj dynamiky, rýchlosti a sily a poobede vnútri na tatami, kde sa trénovali techniky do kumite, pohyb, ashi barai a praktické vedenie zápasu. Bonusom boli bloky zamerané na sebaobranu či boj na zemi.

4. československé sústredenie nie je len o karate, ale aj o zábave, nadväzovaní priateľstiev, spoločenských či športových akciách. Každý večer bol pre účastníkov pripravený spoločný program určený nielen pre karatistov ale aj ich doprovod. Nechýbal tradičný „Samurajský turnaj“, športová olympiáda družstiev, maškarný večer. O špeciálny program sa jeden večer postarali rodičia zo Starej Bystrice, ktorí uvarili v kotlíku famózny divinový guľáš pre všetkých účastníkov. V predvečer posledného dňa bola spoločná grilovačka spolu s odovzdávaním ocenení za jednotlivé súťaže.

Organizačný výbor sa rozhodol 4. československé sústredenie ukončiť namiesto klasického tréningu alebo súťaže spoločným GALA KARATE programom. Program bol určený pre rodičov a doprovod, ale užili si ho najmä samotní cvičenci, ktorí sa vzájomne podporovali. Všetci si spoločne nacvičili program, v ktorom sa postupne predviedol každý jeden z cvičiacich. GALA program začal slávnostným nástupom po kluboch, vypočutím českej a slovenskej hymny a skupinovým cvičením Gekisai Dai ichi. Potom sa postupne predstavili v skupinách od najmladších až po reprezentantov. Program spočíval v cvičení kata: Saifa, Seipai, Shisochin, Kururunfa, Suparinpei, Anan dai, Ohan dai. V kobudo sme videli ukážku Kaaten no kuun a Ichi no dan. Pokročilí pretekári urobili ukážku partner tréningu v karate aj kobudo. Záver programu v réžii kumiťákov, ktorí predviedli praktické ukážky športového kumite aj sebaobrany.

Ako každý rok, program bol nabitý ale okrem cvičenia sa každoročne naplnila hlavná myšlienka spoločného sústredenia Čechov a Slovákov, ktorou je priateľstvo.
Uvidíme sa o rok na jubilejnom 5. ročníku Československého sústredenia karate.

text a foto: Ing. Mgr. Ľubomíra Klementisová, 7. Dan karate, 4. Dan kobudo


Fotogaléria k článku

VÝSLEDKY
SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
created by   SERVIS
PODNIKATEĽA