SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
Kontakt

logo SKF

Slovenská federácia karate a bojových umení
Miletičova 3/a
821 08 Bratislava

mob: +421 915 47 22 41
e-mail: info@karate-slovakia.sk
www.karate-slovakia.sk

Bankové spojenie: VÚB Bratislava mesto
IBAN: SK19 0200 0000 0000 0293 2012

IČO: 340 039 75


Kontakt s médiami (PR)

info@karate-slovakia.sk – sekretariát SFKaBU


VÝSLEDKY
SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
created by   SERVIS
PODNIKATEĽA