SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
Kontakt

logo SKF

Slovenská federácia karate a bojových umení
Pajštúnska 1
851 02 Bratislava

mob: +421 948 63 37 37, +421 915 47 22 41
e-mail: info@karate-slovakia.sk
www.karate-slovakia.sk

Sekretariát SFKaBU - info@karate-slovakia.sk

Prezidentská rada SFKaBU - pr@karateslovakia.sk
Trénersko-metodická komisia SFKaBU - tmk@karate-slovakia.sk
Rozhodcovská komisia SFKaBU - rk@karate-slovakia.sk
Športovo - technická komisia SFKaBU - stk@karate-slovakia.sk
Reprezentácia SFKaBU - repre@karate-slovakia.sk

Bankové spojenie: VÚB Bratislava mesto
IBAN: SK19 0200 0000 0000 0293 2012

IČO: 340 039 75


Kontakt s médiami (PR)

info@karate-slovakia.sk – sekretariát SFKaBU
kotasek@karate-slovakia.sk - Bc. Peter Kotásek, generálny sekretár
baran@karate-slovakia.sk - Mgr. Daniel Baran, prezident
jarabica@karate-slovakia.sk - JUDr. Martin Jarabica, viceprezident


SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE
A BOJOVÝCH UMENÍ
created by   SERVIS
PODNIKATEĽA