Naši senseii získali učiteľský titul KYOSHI

13. marca 2023by Daniel Baran
Slovensko sa vo svete karate môže opäť pochváliť. Po prvýkrát v histórii získali členovia Slovenskej federácie karate a bojových umení učiteľký titul KYOSHI od Goju ryu Kokusai Karate Kobudo Renmei (medzinárodná okinawská federácia karate a kobudo). Udelený titul je o to vzácnejší, že doteraz táto federácia neudelila takýto titul nikomu mimo Okinawy.
Sensei Ľudovít Divinec, 8. Dan karate, sensei Ján Dado, 8. Dan karate a sensei Ľubomíra Dado Klementisová, 7. Dan získali titul KYOSHI za celoživotný prínos pre karate na Slovensku, šírenie dobrého mena okinawského karate a kobudo doma i v zahraničí a za dlhoročné štúdium týchto bojových umení.
„Je to česť byť prvými a zároveň obrovský záväzok voči našim učiteľom na Okinawe a našim žiakom tu na Slovensku. Bola to dlhá cesta ale nádherná a ani zďaleka nekončí.“ zdôraznila Dado Klementisová po potvrdení rozhodnutia okinawskej federácie.
Sensei Ľudovít Divinec je spoluzakladateľom karate na Slovensku. V súčasnosti je technickým riaditeľom Slovenskej federácie karate a bojových umení.
Sensei Ján Dado pôsobí ako hlavný reprezentačný tréner Federácie, sensei Dado Klementisová je v súčasnosti reprezentačnou trénerkou pre kata
Pod ich vedením reprezentácia SFKaBU získala desiatky titulov z ME a MS svetovej organizácie WUKF.
Všetci traja sú medzinárodnými inštruktormi okinawského karate a trénovali pod najvýznamnejšími majstrami našej okinawskej federácie (senseii Chyou Kiyuna, Seitoku Matayoshi, Eiki Kurashita, Seiki Gibo, Akira Gushi a ďalší).
Spolupráca našej Federácie s okinawskou federáciou Goju ryu Kokusai Karate a Kobudo Renmei trvá už viac ako 25 rokov.
Senseiom v mene PR SFKaBU gratulujem a teším sa na ďalšie skvelé semináre pre nás všetkých pod ich vedením! 
Daniel Baran, prezident SFKaBU
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/2021/01/logo_sfk_obrazok-640x640.png
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/peniaze_na-web-sfk.png
Kontakt
info@karate-slovakia.sk
Miletičova 3/a Bratislava, 821 08 Slovensko
NÁRODNÉ VZDELÁVACIE STREDISKO EURETHICS ETSIA
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/LOGO-EURETHICS-ETSIA-testo-in-contorni-160x160.png

Copyright © 2014 Slovenská federácia karate a bojových umení.
Created with ❤ by Marek Tettinger.