Seminár skúšobných komisárov a seminár karate

Športová hala Lagáň Radava 542, Radava

Seminár určený pre záujemcov o licencie skúšobných komisárov, ako i otvorený seminár pre všetkých záujemcov o karate a kobudo. Súčasťou seminára bude obnovovanie licencií EurEthICS ETSIA pre aktívnych trénerov SFKaBU, ako i celoživotné vzdelávanie našich trénerov. Za účasti lektorov SFKaBU.

https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/2021/01/logo_sfk_obrazok-640x640.png
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/rok_2021.png
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/rok_2020x.png
Kontakt
+421 903 919 943
Miletičova 3/a Bratislava, 821 08 Slovensko
NÁRODNÉ VZDELÁVACIE STREDISKO EURETHICS ETSIA
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/LOGO-EURETHICS-ETSIA-testo-in-contorni-160x160.png

Copyright © 2014 Slovenská federácia karate a bojových umení.
Created with ❤ by Marek Tettinger.