Odborný seminár karate pre trénerov SFKaBU

24. októbra 2021by Daniel Baran

V dňoch 22. a 23. októbra 2021 sa uskutočnil odborný seminár pre nových trénerov našej federácie.
Seminár zorganizovala SFKaBU s podporou EurEthICS Etsia. Bola to praktická časť školenia nových trénerov. Mali teoretickú časť, ktorá obsahovala viac ako 40 hodín prednášok.
Počas praktickej časti tréneri absolvovali 9 tréningových jednotiek a jednu prednášku o systematickom tréningu v karate pre deti, mládež, dospelých a reprezentantov. Prednášku viedol Dr. Ing. Ľubomíra Dado Klementisová, PhD. Ján Dado a Mgr. Daniel Baran.
Lektormi praktickej časti boli:
sensei Ľudovít Divinec, 8. Dan karate, 4. Dan kobudo
sensei Ján Dado, 8. Dan karate, 4. Dan kobudo
sensei Ľubomíra Dado Klementisová, 7. Dan karate, 4. Dan kobudo
sensei Henrich Kreuzer, 7. Dan karate, 3. Dan kobudo
sensei Pavol Iskra, 7. Dan
sensei Kamil Horák, 6. Dan
sensei Daniel Baran, 5. Dan karate, 1. Dan kobudo
sensei Tomáš Valentík, 2. Dan karate.

Veľká vďaka patrí prezidentovi EurEthICS ETSIA prof. Giovannimu Gordianimu za jeho pomoc, podporu a záujem o výchovu nových trénerov.

Taktiež veľké ĎAKUJEM patrí všetkým slovenským lektorom, ktorí opäť raz odovzdali všetky vedomosti novým, ale i už aktívnym trénerom.

foto a text: Daniel Baran

https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/2021/01/logo_sfk_obrazok-640x640.png
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/rok_20203.png
Kontakt
+421 903 919 943
+421 915 472 241
info@karate-slovakia.sk
Miletičova 3/a Bratislava, 821 08 Slovensko
NÁRODNÉ VZDELÁVACIE STREDISKO EURETHICS ETSIA
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/LOGO-EURETHICS-ETSIA-testo-in-contorni-160x160.png

Copyright © 2014 Slovenská federácia karate a bojových umení.
Created with ❤ by Marek Tettinger.