Pozvánka na Volebnú konferenciu SFKaBU

5. januára 2024by Daniel Baran

P O Z V Á N K A

Vážení priatelia, členovia SFKaBU, pozývame Vás na

KONFERENCIU  SLOVENSKEJ FEDERÁCIE KARATE A BOJOVÝCH UMENÍ

 

Dňa:                  13.1.2024

Miesto:            Zámocká reštaurácia, Zámocká ul., Klobušice č. 410, 019 01 Ilava

GPS súradnice: 48.989736, 18.219746

Čas:                   10:00 – 12:00

 

Program:

  1. Otvorenie konferencie
  2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  3. Konštatovanie účasti delegátov a naplnení podmienok pre zvolanie Konferencie a podmienok uznášaniaschopnosti
  4. Rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu
  5. Schválenie programu
  6. Predstavenie sa jednotlivých kandidátov na volené pozície
  7. Voľby – prezident, generálny sekretár, predseda Technickej komisie, predseda Disciplinárnej komisie, predseda Trénersko-metodickej komisie, predseda Komisie reprezentácie, predseda Komisie talentovanej mládeže, predseda Rozhodcovskej komisie, dvaja členovia Disciplinárnej komisie
  8. Správa Volebnej komisie (vyhlásenie výsledkov)
  9. Záver

 

Mgr. Peter Kotásek, v.r.

generálny sekretár SFKaBU

https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/2021/01/logo_sfk_obrazok-640x640.png
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/peniaze_na-web-sfk.png
Kontakt
info@karate-slovakia.sk
Miletičova 3/a Bratislava, 821 08 Slovensko
NÁRODNÉ VZDELÁVACIE STREDISKO EURETHICS ETSIA
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/LOGO-EURETHICS-ETSIA-testo-in-contorni-160x160.png

Copyright © 2014 Slovenská federácia karate a bojových umení.
Created with ❤ by Marek Tettinger.