Pracovné online stretnutie šéfov klubov

15. februára 2021by Daniel Baran

V nedeľu, 14.2.2021, sa uskutočnilo pracovné online stretnutie so zástupcami klubov SFKaBU za účasti prezidenta SFKaBU Mgr. Daniela Baran a generálneho sekretára SFKaBU Mgr. Kotáska.

Témou stretnutia boli aktivity Federácie na najbližšie obdobie – vzdelávanie trénerov, vzdelávanie rozhodcov, online tréningy kata a kumite, online tréningy pre trénerov pod vedením inštruktorov SFKaBU.

Hlavnou témou stretnutia bol nový Finančný poriadok SFKaBU a návrh rozpočtu na rok 2021. O týchto dvoch dokumentoch prítomných informoval generálny sekretár p. Kotásek. Prešli sa jednotlivé body, dôraz je kladený na reprezentáciu, MS WUKF v Rumunsku, ale i na ďalšie aktivity, ako je reštart športu v roku 2021, podpora klubov, národné súťaže a iné .

Členovia Federácie následne diskutovali o pripravovaných aktivitách Federácie, ako i o prerozdelení finančných prostriedkov na rok 2021.

 

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v roku 2021.

 

 

https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/2021/01/logo_sfk_obrazok-640x640.png
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/rok_20203.png
Kontakt
+421 903 919 943
+421 915 472 241
info@karate-slovakia.sk
Miletičova 3/a Bratislava, 821 08 Slovensko
NÁRODNÉ VZDELÁVACIE STREDISKO EURETHICS ETSIA
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/LOGO-EURETHICS-ETSIA-testo-in-contorni-160x160.png

Copyright © 2014 Slovenská federácia karate a bojových umení.
Created with ❤ by Marek Tettinger.