Praktická časť vzdelávania trénerov SFKaBU

10. októbra 2021by Daniel Baran

Miesto: Penzión a športová hala Lagáň, Radava

Termín: 22.-23.10.2021

Režim: OTP (len pre vopred prihlásených, bez divákov)

 

Odborný garant:

Slovenská federácia karate a bojových umení, Vzdelávacie školiace stredisko EurEthICS ETSIA

Cieľ:

Záverečná praktická časť vzdelávania nových trénerov SFKaBU pod hlavičkou EurEthICS ETSIA má zhrnúť praktické vedomosti, ktoré získali adepti na medzinárodné licencie počas 3 mesiacov online vzdelávania v prvej polovici roka 2021. Zámerom lektorov a organizátorov je poukázať na komplexnosť systému tréningu karate pre všetky vekové kategórie. Seminár má uviesť do praktického fungovania trénera s dôrazom na individuálne potreby cvičencov tak, aby dokázal správne reagovať na každodenné situácie v dojo.

 

Pre B skupinu bude vytvorený priestor na zdokonaľovanie sa v jednotlivých technikách, kata, bunkai kata, partner tréningu, nácvikoch akcií do kumite. V rámci tréningov bude možnosť nácviku nových metód prípravy pretekárov kata a kumite, možnosť diskusie trénerov o moderných prístupoch k práci s deťmi, mládežou a dospelými.

 

Skupiny:

A – skupina – adepti na zisk medzinárodných licencií trénera karate

B – skupina – aktívni tréneri SFKaBU, ostatní cvičenci

 

!!!Dôležité!!!

  • Nezabudnite si zobrať preukaz SFKaBU na zápis medzinárodnej a národnej licencie, resp. absolvovania špeciálneho odborného seminára.
  • Zoberte si so sebou zápisník a pero, resp. niečo, kam si budete môcť robiť záznamy po tréningoch.

Vedenie SFKaBU si vyhradzuje právo na zmenu miesta konania seminára v prípade nepriaznivej pandemickej situácie v SR.

https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/2021/01/logo_sfk_obrazok-640x640.png
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/peniaze_na-web-sfk.png
Kontakt
info@karate-slovakia.sk
Miletičova 3/a Bratislava, 821 08 Slovensko
NÁRODNÉ VZDELÁVACIE STREDISKO EURETHICS ETSIA
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/LOGO-EURETHICS-ETSIA-testo-in-contorni-160x160.png

Copyright © 2014 Slovenská federácia karate a bojových umení.
Created with ❤ by Marek Tettinger.