Seminár skúšobných komisárov SFKaBU 2023

30. januára 2023by Daniel Baran

V sobotu, 28.1.2023, sa v Bratislave uskutočnil Seminár skúšobných komisárov SFKaBU. Ten odborne zastrešili lektori okinawského karate:

sensei Ľudovít DIVINEC, 8. Dan karate, 4. Dan kobudo

sensei Ján DADO, 8. Dan karate, 4. Dan kobudo

sensei Ľubomíra DADO KLEMENTISOVÁ, 7. Dan karate, 4. Dan kobudo

sensei Henrich KREUZER, 7. Dan karate, 3. Dan kobudo.

Náplňou seminára bolo cvičenie zamerané na kontrolu jednotlivých predpísaných techník základnej techniky, kata, bunkai kata, vychádzajúc z pripravovaného Skúšobného poriadku SFKaBU, ktorý bude platný od 1.1.2024. Trojhodinový seminár ukázal celkovú pripravenosť skúšobných komisárov, nielen po technickej, ale i fyzickej stránke.

Zoznam licencovaných skúšobných komisárov nájdete na stránke Federácie, v sekcii O nás. Pre rok 2023 je ich celkovo 28.

Na záver seminára prebehla krátka diskusia o pripravovaných zmenách zaradenia skúšobných komisárov v roku 2024.

Každý, kto má záujem ešte pripomienkovať a vecne argumentovať k tejto téme, sa má priamo obrátiť na Technickú komisiu.

 

Ďakujeme všetkým zúčastneným trénerom, gratulujeme im k obnove či získanu licencie skúšobného komisára karate pre rok 2023, vďaka patrí i našim lektorom, ktorí nielen odviedli seminár, ale už dlhšiu dobu pripravujú nový skúšobný poriadok, ktorý má zároveň slúžiť i ako materiál na prípravu detí, mládeže a dospelých. Najmä mladí, začínajúci tréneri v ňom môžu nájsť techniky, ktoré môžu začleniť do svojho tréningového procesu.

 

viac foto tu: https://www.facebook.com/SFKaBU

https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/2021/01/logo_sfk_obrazok-640x640.png
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/peniaze_na-web-sfk.png
Kontakt
info@karate-slovakia.sk
Miletičova 3/a Bratislava, 821 08 Slovensko
NÁRODNÉ VZDELÁVACIE STREDISKO EURETHICS ETSIA
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/LOGO-EURETHICS-ETSIA-testo-in-contorni-160x160.png

Copyright © 2014 Slovenská federácia karate a bojových umení.
Created with ❤ by Marek Tettinger.