Thomas Lachmann ako dobrovoľník na EYOF

17. januára 2022by Daniel Baran

Milí priatelia, člen našej federácie Thomas Lachmann , 1. DAN,  KK ZŠ Slovenská Ľupča, KK Tajov a neprofesionálny umelec sa zúčastní najväčšieho športového mládežníckeho podujatia v roku 2022 ako dobrovoľný pomocník.

EYOF 2022 v  Banskej  Bystrici sa uskutoční  24.7.  – 30.7.2022.

Organizátori si ho vybrali do VIP servisu a protokolárnej oblasti, pretože jeho skúsenosti  a jazykové schopnosti nemecky/anglicky ho na to predurčujú.

Čo je  EYOF 2022 ?

EURÓPSKY OLYMPIJSKÝ FESTIVAL MLÁDEŽE (EYOF)

Európsky olympijský festival mládeže organizujú v spolupráci s hostiteľskými mestami Európske olympijské výbory, ktoré majú na podujatie aj exkluzívne práva. EYOF je najväčším európskym multišportovým podujatím pre mladých športovcov vo veku od 14 do 18 rokov. Športovci sa v letných i zimných športoch stretávajú v dvojročných cykloch v nepárnych rokoch. EYOF sa koná pod záštitou Medzinárodného olympijského výboru.

Letnej verzie EYOF sa zúčastňuje približne 3600 mladých športovcov a členov realizačného tímu, zatiaľ čo zimnej verzie okolo 1600.
Podujatie sa koná pod olympijskou vlajkou a je bohaté na rôzne olympijské tradície. Nechýba olympijský oheň či slávnostný sľub športovcov a funkcionárov. EYOF je bránou na olympijské hry, veľa medailistov z festivalu získalo neskôr cenný kov aj na olympijských hrách. Viaceré európske športové hviezdy urobili svoje prvé kroky na medzinárodnej športovej scéne práve na EYOF-e. Aj keď EYOF nie je pre všetkých odrazový mostík do ich kariér, všetci účastníci si z podujatia odnášajú cenné priateľstvá a skúsenosti, ktoré pretrvávajú celý život.
EYOF poskytuje príležitosť pre mladých športovcov vyskúšať si, ako vyzerá olympijské podujatie. Zároveň povzbudzuje mladých ľudí do športových aktivít a zdravého životného štýlu.

 

EYOF
… je najväčšie multišportové podujatie pre európsku mládež
… učí mladých, aké sú hodnoty a ideály Olympijskej charty
… vzdeláva a motivuje mládež k športu a osvojovaniu si zdravého životného štýlu
… je miestom stretnutia mladých športovcov z 50 európskych krajín

 

Ak máte záujem byť dobrovoľníkom, prihláste sa: https://eyof2022.com/dobrovolnici/

 

text: Thomas Lachmann

foto: FB Thomas Lachmann

https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/2021/01/logo_sfk_obrazok-640x640.png
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/peniaze_na-web-sfk.png
Kontakt
info@karate-slovakia.sk
Miletičova 3/a Bratislava, 821 08 Slovensko
NÁRODNÉ VZDELÁVACIE STREDISKO EURETHICS ETSIA
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/LOGO-EURETHICS-ETSIA-testo-in-contorni-160x160.png

Copyright © 2014 Slovenská federácia karate a bojových umení.
Created with ❤ by Marek Tettinger.