Volebná konferencia SFKaBU

10. novembra 2023by Daniel Baran

Vážení členovia Federácie,

Prezidentská rada SFKaBU vyhlasuje riadne voľby členov Prezidentskej rady SFKaBU a predsedov a členov Komisií SFKaBU nasledovne:

·  prezident SFKaBU;
·  generálny sekretár SFKaBU;
·  viceprezident SFKaBU;
·  viceprezident SFKaBU;
·  viceprezident športovcov SFKaBU (podľa čl. 37 odst. 10 Stanov SFKaBU);
·  predseda Technickej komisie SFKaBU;
·  predseda Disciplinárnej komisie SFKaBU;
.  člen Disciplinárnej komisie SFKaBU;
.  člen Disciplinárnej komisie SFKaBU.

Tieto voľby sa uskutočnia v súlade s článkom 35 ods. 1 a článkom 48 odst. 3 Stanov SFKaBU.

Prezidentská rada SFKaBU vyzýva členov SFKaBU, ktorí sú oprávnení kandidovať na členov Prezidentskej rady a predsedov a členov Komisií,
aby svoje návrhy (aj iných kandidátov) na vyššie uvedené neobsadené funkcie PR SFKaBU a Komisií SFKaBU zaslali na sekretariát SFKaBU.

Lehota na predkladanie návrhov kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie:
– začína dňa 09. november 2023 o 00:01 hodine a končí dňa 18. novembra 2023 o 23:59 hodine.

Návrh kandidáta na člena PR SFKaBU a Komisií SFKaBU nie je možné podať po uplynutí tejto lehoty.

Ďakujeme.

S pozdravom


Mgr. Peter Kotásek, DiS.
generálny sekretár SFKaBU

Slovenská federácia karate a bojových umení
Miletičova 3/A
821 08 Bratislava
info@karate-slovakia.sk
www.karate-slovakia.sk

kandidatúra_vzor

https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/2021/01/logo_sfk_obrazok-640x640.png
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/peniaze_na-web-sfk.png
Kontakt
info@karate-slovakia.sk
Miletičova 3/a Bratislava, 821 08 Slovensko
NÁRODNÉ VZDELÁVACIE STREDISKO EURETHICS ETSIA
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/LOGO-EURETHICS-ETSIA-testo-in-contorni-160x160.png

Copyright © 2014 Slovenská federácia karate a bojových umení.
Created with ❤ by Marek Tettinger.