Záverečná správa z online aktivít SFKaBU pre Talentovanú mládež

26. apríla 2021by Daniel Baran

„Počas 3 mesiacov  (február – apríl 2021) sme sa online venovali talentovanej mládeži. Celkovo 31 tréningových jednotiek bolo rozdelených na skupiny samostatne zamerané na kata, kumite a kondičnú prípravu. Tréningy boli na pravidelnej báze, 3x do týždňa.

O tréningy bol veľký záujem a musíme pochváliť všetky deti, že naozaj poctivo pristupovali, ako k samotným tréningom, tak aj k úlohám, ktoré sme im zadali. Aj napriek sťaženým priestorovým podmienkam sa podarilo každému nájsť priestor na cvičenie.

Kondične tréningy boli vedené ukážkami a následne video analýzou, deti boli opravované alebo usmerňované ako správne daný cvik cvičiť.

Kumite bolo zamerané na jednoduché techniky, ktoré sú najčastejšie používané v športovom zápase.

Kata boli postupne rozoberané na pasáže a následne precvičované ako celok. Prešlo sa niekoľko kata Goju ryu, ktoré deti následne využili aj na online súťažiach, či už išlo o medzinárodnú ligu, UK Karate Championships alebo súťaž v Rusku či Taliansku.

Celá trojmesačná snaha či už zo strany trénerov alebo detí bola zavŕšená výberom  na medzinárodný turnaj BRITISH OPEN ONLINE CHAMPIONSHIPS, kde sme vybrali 12 katistov a 9 kumiťakov.“

Celý trénerský team ďakuje A – teamu talentovanej mládeže, ako aj ostatným členom talentovanej mládeže za poctivé a svedomité zúčastňovanie sa na tréningoch.

„Na záver sa chcem poďakovať za skvelú prácu Dávidovi Moškovičovi, ako aj Willovi Lettovi za obdivuhodnú prípravu na tréningy, že boli schopní kedykoľvek komunikovať o prípadných nedostatkoch a zlepšeniach tréningových jednotiek.“

Miroslav Šenk, zodpovedný za TM SFKaBU

 

„V mene vedenia Federácie chcem poďakovať všetkým deťom, ktoré svedomito 3 mesiace cvičili a postupne sa i zlepšovali, trénerom ďakujeme za precíznu prípravu a chuť odovzdať deťom na tréningu maximum, klubovým trénerom za spoluprácu. Verím, že táto snaha sa odzrkadlí či už na British open alebo na bežných súťažiach v rámci Federácie.“

 

Všetkým jedno veľké ĎAKUJEM!

 

Mgr. Daniel Baran, prezident SFKaBU

https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/2021/01/logo_sfk_obrazok-640x640.png
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/peniaze_na-web-sfk.png
Kontakt
info@karate-slovakia.sk
Miletičova 3/a Bratislava, 821 08 Slovensko
NÁRODNÉ VZDELÁVACIE STREDISKO EURETHICS ETSIA
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/LOGO-EURETHICS-ETSIA-testo-in-contorni-160x160.png

Copyright © 2014 Slovenská federácia karate a bojových umení.
Created with ❤ by Marek Tettinger.