Aktivity SFKaBU v roku 2021

20. decembra 2021by Daniel Baran

Vážení členovia Federácie,
rok 2021 sa pomaly chýli ku koncu. preto i SFKaBU bilancuje. Nakoľko kvôli pandemickej situácii nie je možné opäť zvolať riadnu konferenciu, zasielame Vám aspoň dokument s aktivitami v roku 2021.

Aktivity SFKaBU v roku 2021

Aj napriek ťažkej dobe vykonala Federácia celý rad aktivít (naživo či online) a prispela tak svojim podielom k reštartu športu na Slovensku. Veríme, že aktivity, ktoré sú naplánované na rok 2022, budeme môcť zorganizovať v štandardnom režime.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do aktivít SFKaBU či už priamo alebo nepriamo, všetkým, ktorí aj napriek online priestoru trénovali a zlepšovali sa.
PR SFKaBU a jednotlivé komisie sú pripravené šíriť dobré meno Federácie či karate na Slovensku i v roku 2022.

S úctou a vďakou


Mgr. Daniel Baran
prezident SFKaBU
člen WUKF ExCom
člen Disciplinárnej a antidopingovej komisie WUKF
EurEthICS ETSIA EU Expert International  Manager

https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/2021/01/logo_sfk_obrazok-640x640.png
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/peniaze_na-web-sfk.png
Kontakt
info@karate-slovakia.sk
Miletičova 3/a Bratislava, 821 08 Slovensko
NÁRODNÉ VZDELÁVACIE STREDISKO EURETHICS ETSIA
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/LOGO-EURETHICS-ETSIA-testo-in-contorni-160x160.png

Copyright © 2014 Slovenská federácia karate a bojových umení.
Created with ❤ by Marek Tettinger.