Šťastné Vianoce

21. decembra 2021by Daniel Baran

Všetkým členom Federácie prajeme pokojné a ničím nerušené vianočné sviatky v rodinnom kruhu.

Prichádza sviatočný čas,

na ktorý sa dlho teší každý z nás.

Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha,

vianočnej nálade každý z nás podlieha.
Zabudnime na smútok, zanechajme zvady,

buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi.

Prišiel čas vianočný, zvonček tíško cinká,

každému sa splní túžba, aspoň malilinká.


Šťastné a veselé želajme si spolu, 

a potom spoločne k Štedrovečernému stolu.

Krásne sviatky, priatelia.

 

V mene PR SFKaBU praje Daniel Baran, prezident SFKaBU

https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/2021/01/logo_sfk_obrazok-640x640.png
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/peniaze_na-web-sfk.png
Kontakt
info@karate-slovakia.sk
Miletičova 3/a Bratislava, 821 08 Slovensko
NÁRODNÉ VZDELÁVACIE STREDISKO EURETHICS ETSIA
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/LOGO-EURETHICS-ETSIA-testo-in-contorni-160x160.png

Copyright © 2014 Slovenská federácia karate a bojových umení.
Created with ❤ by Marek Tettinger.