Doplňujúce voľby predsedov komisií SFKaBU

17. januára 2024by Daniel Baran

Vážení členovia Federácie,

nakoľko nedošlo na Volebnej konferencii k zvoleniu dvoch členov Výkonného orgánu SFKaBU, vyhlasujeme doplňújuce voľby členov Prezidentskej rady SFKaBU a predsedov Komisií SFKaBU nasledovne:

· predseda Komisie reprezentácie SFKaBU;
· predseda Komisie talentovanej mládeže SFKaBU;

Tieto voľby sa uskutočnia v súlade s článkom 35 ods. 1 Stanov SFKaBU.

Prezidentská rada SFKaBU vyzýva členov SFKaBU, aby navrhli kandidátov na tieto voľné pozície do 20.1.2024 vrátane.

Lehota na predkladanie návrhov kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie:
– začína dňa 17. január 2024 o 00:01 hodine a končí dňa 20. januára 2024 o 23:59 hodine.

Návrh kandidáta na predsedu komisie SFKaBU nie je možné podať po uplynutí tejto lehoty.

Ďakujeme.

S pozdravom


Mgr. Peter Kotásek, DiS.
generálny sekretár SFKaBU

Slovenská federácia karate a bojových umení
Miletičova 3/A
821 08 Bratislava
info@karate-slovakia.sk
www.karate-slovakia.sk

 

https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/2021/01/logo_sfk_obrazok-640x640.png
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/peniaze_na-web-sfk.png
Kontakt
info@karate-slovakia.sk
Miletičova 3/a Bratislava, 821 08 Slovensko
NÁRODNÉ VZDELÁVACIE STREDISKO EURETHICS ETSIA
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/LOGO-EURETHICS-ETSIA-testo-in-contorni-160x160.png

Copyright © 2014 Slovenská federácia karate a bojových umení.
Created with ❤ by Marek Tettinger.