Nové vedenie SFKaBU

15. januára 2024by Daniel Baran

V sobotu, 13.1.2024, sa v Klobušiciach (okr. Ilava) konala Volebná konferencia SFKaBU na volené pozície v rámci Federácie. Delegáti Konferencie zvolili novú Prezidentskú radu SFKaBU na nasledujúce štyri roky v tomto zložení:

prezident SFKaBU  – Mgr. Daniel Baran

generálny sekretár SFKaBU – Mgr. Peter Kotásek

predseda Technickej komisie SFKaBU – PhDr. Ján Dado
predseda Trénersko-metodickej komisie SFKaBU – Bc. Linda Ondrejková 
predseda Rozhodcovskej komisie SFKaBU – JUDr. Martin Jarabica 
predseda Disciplinárnej komisie SFKaBU – Ján Šály
člen Disciplinárnej komisie SFKaBU  – RNDr. Jaroslav Knapec, PhD., Ing. Rastislav Kolčák
predseda Komisie reprezentácie SFKaBU – nebol zvolený
predseda Komisie talentovanej mládeže SFKaBU – nebol zvolený
Všetkým členom PR SFKaBU gratulujeme, delegátom ďakujeme za účasť a celej Federácii prajeme správne napredovanie do budúcnosti.
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/2021/01/logo_sfk_obrazok-640x640.png
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/peniaze_na-web-sfk.png
Kontakt
info@karate-slovakia.sk
Miletičova 3/a Bratislava, 821 08 Slovensko
NÁRODNÉ VZDELÁVACIE STREDISKO EURETHICS ETSIA
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/LOGO-EURETHICS-ETSIA-testo-in-contorni-160x160.png

Copyright © 2014 Slovenská federácia karate a bojových umení.
Created with ❤ by Marek Tettinger.