KK Seiken – najúspešnejší tím v Subotici

27. marca 2023by Daniel Baran
Karate Klub Seiken Bratislava ovládol 24. Super Enpi Kup 2023!
Po trojročnej pauze sa KK Seiken Bratislava zúčastnil 19.3.2023 obľúbeného turnaja v Srbskej Subotici – Super Enpi Cup. Tento turnaj pravidelne navštevujeme od roku 2012.
Za náš klub sa turnaja zúčastnilo 33 pretekárov od 5 po 48 rokov a od 9 kyu po 1. dan.
Na turnaji súťažilo vyše 1260 pretekárov z desiatich krajín a 80 klubov. Získali sme 32 zlatých, 25 strieborných a 27 bronzových medailí. S týmto výsledkom sme tento ročník turnaja vyhrali ako najúspešnejší tím a získali pekný pohár. Zároveň sme vyhrali pohár aj za klub s najväčším počtom štartov.
Turnaj sme využili na pozdvihnutie úrovne hlavne začínajúcich adeptov na pretekársku dráhu, ktorí boli zaradení do družstiev aj so skúsenými pretekármi, ku ktorým vzhliadajú ako k svojim vzorom.
Výsledok sa dostavil v podobe životných výkonov viacerých našich žiakov, ktorých sme v pozitívnom slova zmysle ani nespoznávali. Súťaž preverila našu fyzickú (počet kategórií) ale aj psychickú (čakanie na kategóriu celý deň) odolnosť. Okrem toho kladne hodnotíme vzájomné podporovanie našich pretekárov, nové priateľstvá a výdatnú pomoc rodičov našich detí.
Pretekárom srdečnej GRATULUJEME a trénerom, couchom, rozhodcom a rodičom vyslovujeme veľké ĎAKUJEME. Takýto náročný turnaj s takým skvelým výsledkom sa nedá úspešne zvládnuť bez priloženia ruky k dielu všetkých zúčastnených.
Výsledky jednotlivcov
Markovič Jakub 🥇🥇
Oračková Denisa 🥇🥇
Rapčaniak Šimon 🥈🥉
Markovič Samuel 🥇🥈🥈🥈🥈
Ollé Patrik🥉
Rapčaniak Marek🥉
Anetta Jakub 🥉
Hargašová Alexandra🥇
Anettová Júlia🥈
Šamudovský Jakub🥈
Artner Jakub 🥇🥇🥇🥇🥉
Róčanová Nikola🥈🥉
Hurban Teo 🥈🥉🥉🥉🥉🥉
Tettinger Tomáš🥈🥈🥈🥉🥉
Anettová Terézia🥉
Miklánková Eva🥉
Horňák Michal 🥇🥇🥇🥇🥇
Majer Matej 🥈🥉
Artnerová Nina🥈🥈🥉🥉🥉
Tribulíková Martina🥉
Simona Kolčáková 🥈🥉
Martin Kolčák 🥈🥉
Fornádel Marek🥇
Kollár Ondrej 🥈
Hargašová Tatiana🥇
Valková Zuzana🥉
Markovičová Mariana🥈
Výsledky tímov
Markovič Markovič Oračková🥇
Anetta Ollé Anettová🥇
Rapčaniak Rapčaniak Hargašová🥈
Róčanová Šamudovský Artner🥇
Rapčaniak Anetta Vaňová🥈
Hurban Tettinger Artner 🥇
Hargašová Vyskočilová Ollé 🥈
Anettová Turčanová Anetta🥇
Róčanová Vaňová Artner 🥉
Vyskočilová Turčanová Šamudovský🥉
Anettová Ihnátová Tettinger 🥇
Miklánková Šulková Artner 🥈
Horňák Majer Artnerová 🥈
Hurban Tettinger Artner🥇
Horňák Majer Artnerová🥇
Fornádel Kollár Valková🥇
Fornádel Kollár Valková🥈
Hurban Tettinger Artner🥇
Horňák Hurban Artnerová 🥇
Horňák Kolčáková Kolčák 🥇
Artnerová Fornádelová Tribulíková🥇
Anettová Ihnátová Miklánková🥉
Fornádelová Kolčáková Artnerová🥈
Tribulíková Hargašová Markovičová🥉
Kolčák Hargašová Markovičová🥇
Horňák Artnerová Kolčáková🥇
 
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/2021/01/logo_sfk_obrazok-640x640.png
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/peniaze_na-web-sfk.png
Kontakt
info@karate-slovakia.sk
Miletičova 3/a Bratislava, 821 08 Slovensko
NÁRODNÉ VZDELÁVACIE STREDISKO EURETHICS ETSIA
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/LOGO-EURETHICS-ETSIA-testo-in-contorni-160x160.png

Copyright © 2014 Slovenská federácia karate a bojových umení.
Created with ❤ by Marek Tettinger.