Minikurz prvej pomoci v Arashi Budokane

28. februára 2023by Daniel Baran
Vďaka členom Dobrovoľnej civilnej ochrany sme v klube ARASHI BUDOKAN zorganizovali minikurz poskytovania prvej pomoci. Naučili sme sa, ako poskytnúť prvu pomoc pri zástave srdca, cudzom predmete v dýchacích cestách (gordonov úder, heimlichov manéver), vyrazenom dychu, silnom krvácaní a zlomeninách.
V Kyusho jutsu mnohé aplikácie spôsobujú tzv. pre-synkopu až synkopu (stav pred odpadnutím a strata vedomia), prípadne vyrazenie dychu, preto je potrebné, aby každý poznal základné postupy pri poskytovaní prvej pomoci.
Chceme sa týmto poďakovať členom Dobrovoľná civilná ochrana: Miťko Nikon Tóth a Patrik Tirol.
foto a text: Adrián Kleman, prezident klubu
zdroj: FB Arashi Budokan
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/2021/01/logo_sfk_obrazok-640x640.png
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/rok_20203.png
Kontakt
+421 903 919 943
+421 915 472 241
info@karate-slovakia.sk
Miletičova 3/a Bratislava, 821 08 Slovensko
NÁRODNÉ VZDELÁVACIE STREDISKO EURETHICS ETSIA
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/LOGO-EURETHICS-ETSIA-testo-in-contorni-160x160.png

Copyright © 2014 Slovenská federácia karate a bojových umení.
Created with ❤ by Marek Tettinger.