Seminár Ryuei Ryu

16. novembra 2022by Daniel Baran

Seminár Ryuei Ryu, Heiku v Bratislave

Termín: 20.11.2022 10:30-13:00

Miesto: Goju Kai dojo, Borinská 23, Bratislava
Organizuje: Slovenská federácia karate a bojových umení
Tréner: Linda Ondrejková
Poplatok: 5€

Seminár bude zameraný na základnú techniku RR a kata Paiku, Anan.

Nácvik kata Paiku, Anan

– Opakovanie jednotlivých sérií vybratých z kata s cieľom odstrániť nedostatky
– Vysvetlenie základných rozdielov v porovnaní s goju-ryukata, vysvetlenie základných princípov ryuei – ryu kata
– Nácvik postupu spojený s bunkai
– Upozornenie na nesprávne vykonávané techniky, ktoré v rámci súťaže hodnotia znížením známky
– Otázky, diskusia

Priniesť si karate-gi!

https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/2021/01/logo_sfk_obrazok-640x640.png
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/peniaze_na-web-sfk.png
Kontakt
info@karate-slovakia.sk
Miletičova 3/a Bratislava, 821 08 Slovensko
NÁRODNÉ VZDELÁVACIE STREDISKO EURETHICS ETSIA
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/LOGO-EURETHICS-ETSIA-testo-in-contorni-160x160.png

Copyright © 2014 Slovenská federácia karate a bojových umení.
Created with ❤ by Marek Tettinger.