Sústredenie talentovanej mládeže SFKaBU

20. júna 2020by mtettinger0

Sústredenie sa uskutočnilo takmer ihneď po uvoľnení opatrení spôsobených pandémiou COVID 19. I počas sústredenia platili zvýšené hygienické opatrenia najmä divákov a hostí. Celkovo sa sústredenia zúčastnilo sa 93 cvičencov spolu v kata a kumite. Miroslav Šenk postupne vyberá z radov TM svoj A tím, teda členov talentovanej mládeže, ktorí budú následne podporení SFKaBU aj na medzinárodných turnajoch. „Ide to pomaly, nakoľko niektoré kluby ingorujú túto iniciatívu, neinformujú svojich členov o tejto možnosti. Pripravujú tak svojich cvičencov o šancu byť raz reprezentantmi SR v rámci Federácie.“ Toľko sa vyjadril Miroslav Šenk, zodpovedný tréner pre TM SFKaBU. V blízkej budúcnosti je plánom trénerov TM vybudovať stabilnú skupinu 30-40 cvičencov, ktorí sa budú zúčastňovať i zahraničných turnajov s podporou SFKaBU. Ako výrazne nedostatky možno označiť neznalosť kata u mnohých cvičencov, čo brzdí prácu trénerov TM, neúčasť na sústredeniach, slabá príprava na úrovni klubov, nízka kondičná príprava a častokrát i nezáujem samotných cvičencov. „Samozrejme, česť výnimkám, ktoré doslova makali nielen tu na sústredení, ale i vo svojom klube, či počas pandémie i doma podľa online tréningových jednotiek, ktoré sme pripravili,“ povedal Šenk. Takouto výnimkou je napríklad Michaela Imreová z TJ BUDO Bratislava, ktorá bola na sústredení odmenená i medailou za vzornú prípravu. V priebehu leta chcú tréneri uzavrieť nominácie A tímu kata, zrejme júl 2020 a v priebehu augusta A tímu kumite. Tí, ktorí dlhodobo nie sú v rámci TM SFKaBU aktívni, boli z nej k 20.6.2020 vyradení.

Miesto: Bratislava, Podunajské Biskupice, ZŠ Biskupická 21

Tréneri:

Miroslav Šenk, zodpovedný za TM SFKaBU,

Viliam Eichoff, kondičný tréner

Mgr. Dominika Šalamonová, ospravedlnená pre PN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/2021/01/logo_sfk_obrazok-640x640.png
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/peniaze_na-web-sfk.png
Kontakt
info@karate-slovakia.sk
Miletičova 3/a Bratislava, 821 08 Slovensko
NÁRODNÉ VZDELÁVACIE STREDISKO EURETHICS ETSIA
https://karate-slovakia.sk/wp-content/uploads/LOGO-EURETHICS-ETSIA-testo-in-contorni-160x160.png

Copyright © 2014 Slovenská federácia karate a bojových umení.
Created with ❤ by Marek Tettinger.